Rotopedtours a Pěškotours

Věk ani zdravotní stav nerozhoduje, když chceme udělat něco dobrého pro své zdraví! Již několik let v říjnu senioři jdou či jedou za zdravím! Společný cíl objet a obejít rovník se nám od roku 2011 daří dosáhnout, v roce 2013 čeští senioři vzdálenost okolo rovníku zvládli dokonce 2x – a přidali ještě kousek navíc!

Udržet si kondici, zastavit ubývání sil kvůli nedostatku pohybu a udělat něco pro své zdraví i náladu. To je hlavní cíl podzimní akce pro seniory, kterou pod názvem Rotopedtours a Pěškotours již sedm let organizuje Národní síť podpory zdraví. Jízdou na rotopedu nebo pěší chůzí vítají senioři z celé republiky podzim a dokazují, že každý z nás může zvládnout víc, než si sám myslel. Každý ujde nebo ujede to, co zvládne – každý metr je úspěchem!

7. ročníku v roce 2013 se zúčastnil rekordní počet 74 domovů pro seniory, denních stacionářů nebo seniorských klubů z celé České republiky, které doplnilo několik seniorů, kteří se přihlásili jako jednotlivci. Původní zaměření akce, jízda na rotopedu a sčítání ujetých metrů a kilometrů v průběhu měsíce října, bylo již v roce 2010 rozšířeno o aktivní chůzi pro ty, kdo nevlastní rotoped nebo nemohou zvládat jízdu na kole. Toto rozhodnutí se ukázalo jako velmi dobré, poprvé účastníci v říjnu nachodili více kilometrů (57 726,8 km), než jich ujeli na rotopedu (28 581,8 km).

Cílem je povzbuzení seniorů ke zvyšování pohybové aktivity, zvýšení jejich sebejistoty i obecná podpora zdraví. Chceme upevnit a rozšířit v celé České republice vědomí, že s přibývajícími léty aktivní život nekončí a přitažlivou formou nabídnout starším a starým lidem akci, která podněcuje k celoročnímu pohybu.

Každý rok zdůrazňujeme, že nejde o rekordy, ale o radost z pohybu a z pozitivních zážitků při společných setkáních. Přesto byl poslední ročník rekordní v každém ohledu. Zapojilo se nejvíce seniorských zařízení (74) a účastníci ujeli či ušli nejvíce metrů a kilometrů v celé historii pořádání tohoto projektu. Počet dam a pánů, kteří celý říjen šlapali na rotopedech nebo chodili pěšky, byl také nejvyšší: v roce 2011 to bylo 1160 účastníků, v roce 2012 se zapojilo 1405 osob, v r. 2013 již 1778 osob ve věku mezi 60 a 100 lety. Před třemi roky si účastníci poprvé stanovili odvážný cíl: společně zkusit objet a obejít planetu po rovníku. Vždy to dokázali, ale v r. 2013 se opravdu překonali – všichni společně překonali 86 308,6 kilometrů. To je na jednoho účastníka v průměru 48,5 kilometrů za měsíc, což často nezvládnou ani mnohem mladší a zdravější lidé. Akce neměla soutěžní charakter, vždyť pro někoho, kdo potřebuje k pohybu chodítko nebo berle, je překonání několika metrů stejný výkon jako pro jiného několik kilometrů. Každý účastník je vítězem. Mnozí po skončení akce potvrdili už nyní zájem na účasti v příštím roce a slíbili, že budou poctivě trénovat.

Prohlédněte si naše video: Rotopedtours a Pěškotours 2013

Akci bylo možné zorganizovat díky finanční podpoře Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci, která je hlavním partnerem projektu od roku 2010. Projekt získal také podporu z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví Národní program zdraví-projekty podpory zdraví 2013, projekt č. 10317. Velký dík patří pracovníkům zařízení pro seniory, kteří celý měsíc podporovali obyvatele domovů a pilně sčítali výkony jednotlivých klientů. Připojili se i další partneři, kteří pomáhali s organizací nebo pomohli zajistit akci materiálně, jako např. města Přerov či Nové Město nad Metují, občanské sdružení Zdravá Vysočina nebo firma Tropico, která do všech zúčastněných domovů doručila přírodní ovocné nápojové koncentráty.Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přesunout se na začátek