Národní síť podpory zdraví

Hledáte informace, rady či pomoc při péči o zdraví nebo v prevenci nemocí? Pak jste zde správně.

Aktuality

Podívejte se na naše současné aktivity, o kterých přinášíme aktuální informace. Získáte představu o tom, jak vypadá portfolio našich činností.

Nabídka

Vyberte si z naší nabídky programů pro podporu zdraví. Můžete provést on-line objednávku nebo si sjednat individuální schůzku.

Kontakt

Kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře nebo si telefonicky můžete sjednat individuální schůzku. Pokud nám napíšete email, ozveme se vám.

Kdo jsme?

Jsme nezávislá dobrovolná nezisková organizace. Zabýváme se činnostmi v oblasti podpory zdraví a prevence nemocí.

Našimi členy jsou především kvalifikovaní zdravotničtí pracovníci s dlouhodobými zkušenostmi při podpoře zdravého životního stylu, se zdravotně výchovnou, vzdělávací a ediční činností, s poradenstvím a konzultačními činnostmi. Dbáme o to, aby metody a postupy naší práce vycházely ze současné úrovně vědeckého poznání. Působíme na území celé České republiky. Podpora zdraví se zabývá především správným životním stylem.

Správný životní styl, to je správná výživa a dostatečný pohyb, denní režim, zvládání stresu a péče o duševní zdraví, nekuřáctví a svoboda od jiných závislostí, dodržování hygienických zásad, prevence přenosných chorob, bezpečné sexuální chování, zodpovědné chování při sportu a v dopravě jako prevence úrazů či specifická prevence neinfekčních nemocí. Také péče o zdravé životní, pracovní a sociální prostředí. A to vše jak u jednotlivce, čili každého člověka, tak i u různých sociálních skupin i celé populace. Vhodnou prevencí lze zabránit rozvoji až 80% srdečně-cévních nemocí, 80% onemocnění cukrovkou 2. typu, 40% nádorových onemocnění a také významně omezit až eliminovat riziko většiny infekcí.

Investujte do zdraví, ne do léků a nemocí.

Podporují nás

Přesunout se na začátek