Naše nabídka

Nabízíme širokou škálu programů a aktivit v oblasti podpory zdraví a prevence nemocí: besedy a přednášky, měření ukazatelů zdraví, poradenství, interaktivní programy pro školy či firmy, školení. Mezi naše nejčastější aktivity, témata patří prevence kardiovaskulárních onemocnění, prevence bolesti zad, prevence stresu, zdravá komunikace jako prevence duševní nepohody, prevence rizikového chování, první pomoc, podpora zdravého životního stylu (výživa, pohyb, duševní pohoda, kultivace prostředí).

Programy, témata můžeme přizpůsobit vašim požadavkům (např. pro jinou věkovou kategorii). Je možné zařadit i nová témata, která vycházejí z naší odbornosti. Programy je možné realizovat i na školách v přírodě, při projektovém vyučování, na podnikových školeních, jako doprovodný program seminářů, teambuildingových aktivit či na jiných akcích. 

V současné situaci je obtížné některé programy zrealizovat z důvodů našich personálních možností, prosím, vždy nás předem kontaktujte. Domluvíme se dle aktuálních podmínek.

Základní školy

V nabídce máme nejenom vzdělávací, ale i přímé intervenční programy s jedním či více lektory, interaktivní názorné „hry“ na mnohá témata či metodickou pomoc školám při podpoře zdraví školáků.

Střední školy

Víme, co je pro zdraví dospívajících podstatné a umíme to středoškolákům vhodně sdělit pomocí výukových nebo interaktivních programů. Dokážeme nastavit smysluplný celoroční osvětový program pro školy.

Mateřské školy

Základní informace, zásadní důležitost – to jsou naše programy pro předškolní věk. Doplněno metodickou pomocí pro pedagogy MŠ i pro rodiče předškolních dětí.

Senioři

Nikdy není pozdě na podporu zdraví! Naučte se s našimi programy pro 50+, jak prožít dlouhý, zdravý, spokojený podzim života.

Podniky

Zdraví zaměstnanci přináší sociální i ekonomickou výhodu zaměstnavatelům, ale především sami sobě. Podpořte péči o zdraví ve vašem podniku, vyplatí se to!

Mateřská centra

Kde jinde začít s podporou zdraví, než v rodinách? Můžeme nabídnout kvalifikované lektory a informace. Zdravotní gramotnost v rodinách je nezbytná!

Města a obce

Zdraví není jen věcí jednotlivců. Města a obce mohou udělat mnohé, jak zdraví svých obyvatel zlepšit. Víme jak!

Přesunout se na začátek