Naše nabídka

Nabízíme širokou škálu programů a aktivit podpory zdraví: besedy a přednášky,  měření ukazatelů zdraví, poradenství, studie a analýzy, interaktivní programy pro školy či firmy, texty pro média, metodická pomoc při tvorbě projektů, školení… Vyberte si z nabídky, kterou jsme z praktických důvodů rozčlenili do skupin podle našich nejčastějších partnerů.

Programy můžeme přizpůsobit podle vašich požadavků (např. pro jinou věkovou kategorii). Je možné zařadit i nová témata, která vycházejí z naší odbornosti. Programy je možné realizovat i na školách v přírodě, při projektovém vyučování, na podnikových školeních, jako doprovodný program seminářů, teambuildingových aktivit či na jiných akcích. Ceník služeb a formuláře pro objednávku jsou uvedeny níže na této stránce. 

V současné situaci je obtížné některé programy zrealizovat, prosím vždy nás předem kontaktujte. Domluvíme se dle aktuálních možností.

V nabídce máme nejenom vzdělávací, ale i přímé intervenční programy s jedním či více lektory, interaktivní názorné „hry“ na mnohá témata či metodickou pomoc školám při podpoře zdraví školáků.

Víme, co je pro zdraví dospívajících podstatné a umíme to středoškolákům vhodně sdělit pomocí výukových nebo interaktivních programů. Dokážeme nastavit smysluplný celoroční osvětový program pro školy.

Základní informace, zásadní důležitost – to jsou naše programy pro předškolní věk. Doplněno metodickou pomocí pro pedagogy MŠ i pro rodiče předškolních dětí.

Nikdy není pozdě na podporu zdraví! Naučte se s našimi programy pro 50+, jak prožít dlouhý, zdravý, spokojený podzim života.

Zdraví zaměstnanci přináší sociální i ekonomickou výhodu zaměstnavatelům, ale především sami sobě. Podpořte péči o zdraví ve vašem podniku, vyplatí se to!

Kde jinde začít s podporou zdraví, než v rodinách? Můžeme nabídnout kvalifikované lektory a informace. Zdravotní gramotnost v rodinách je nezbytná!

Zdraví není jen věcí jednotlivců. Města a obce mohou udělat mnohé, jak zdraví svých obyvatel zlepšit. Víme jak!

Zdarma poskytujeme úvodní konzultace a metodickou pomoc při tvorbě projektů a programů podpory zdraví.

Prohlédněte si ceník a spojte se s námi. Společně uskutečníme objednávku.

Přesunout se na začátek