Zdravotní gramotnost výuka

Jak zvýšit a posílit zdravotní gramotnost u pacientů – to je, nebo by mělo být, hlavní téma předmětu Zdravotní gramotnost, který je nyní zařazen jako povinný předmět v 1. ročníku bakalářského studia zdravotních sester na vysokých školách. Vyučující tohoto předmětu na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci je členem naší organizace a také proto je zde výuka pojata velmi prakticky. Budoucí zdravotníci se učí nejen o tom, co vše zdravotní gramotnost zahrnuje, ale také jak rozpoznat míru stávající úrovně zdravotní gramotnosti pacientů a podle toho zvolit vhodnou strategii intervenčního pohovoru. Cílem je motivovat pacienta, aby se sám dokázal lépe postarat se o vlastní zdraví, podpořit proces uzdravení a rekondice i celkovou životní pohodu. Jsme rádi, že jsme s vedením Ústavu ošetřovatelství našli v této oblasti společnou řeč.

Přesunout se na začátek