Dopady covidu na naši práci

V letošním “covidovém” roce jsme opět byli z preventivních důvodů nuceni omezit velké množství našich aktivit. Akce pro veřejnost jako jsou Dny zdraví, různé intervenční programy pro školy, mateřská centra, ve firmách či v domovech seniorů se celé jaro a podzim v podstatě nekonaly, realizovali jsme jen pár akcí. Na druhé straně jsme rádi, že města mají nadále zájem o analýzy zdravotního stavu obyvatel, firmy a další organizace i letos poptávají proškolení zaměstnanců například v poskytování laické první pomoci a setkáváme se i se zájmem o testování zdravotní gramotnosti u zaměstnanců.

Přesunout se na začátek