Zdravý a šťastný rok 2021

Upřímně děkujeme za přízeň a podporu všem, kteří se na naší činnosti podílejí nebo nám pomáhají či fandí. Společné přesvědčení, že podpora zdraví má smysl pro každého jednotlivého člověka i pro veřejné zdraví, vnímáme jako zásadní.

Přejeme všem naším přátelům a lidem dobré vůle úspěšný, zdravý a spokojený rok 2021 a těšíme se na společná setkání.  

 

Přesunout se na začátek