Program pro podporu pohybu

Národní síť podpory zdraví je partnerem projektu „Tvorba národní sítě podpory pohybové aktvity“. Projekt realizuje Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury. Dalšími partnery projektu jsou Národní síť zdravých měst a Platforma pro aplikace, výzkum a inovace, s.r.o..

Současná společnost trpí v důsledku nedostatečné úrovně pohybové aktivity a nezdravé výživy nárůstem hromadných neinfekčních onemocnění. Projekt je zaměřen na vytvoření sítě z profesních a zájmových organizací i jednotlivých zájemců, která bude základem pro dlouhodobou preventivní práci a boj s těmito onemocněními.
Součástí projektu jsou konference, semináře a workshopy zaměřené na téma podpory pohybu a zdraví, stáže studentů a akademických pracovníků, vzdělávání akademických pracovníků v oblasti spolupráce, přenosu informací a tvorby sítí a vytvoření publikace i webové databáze.

Projekt je zaměřen především na studenty a akademické pracovníky. Přispěje k vzájemné spolupráci mezi VŠ, veřejnou správou, soukromými firmami, výzkumnými a neziskovými organizacemi i spolupráci se zahraničím.

Národní síť podpory zdraví se podílí na projektu při organizování seminářů a workshopu, spolupracujeme při zajišťování studentských stáží a při tvorbě sítě partnerů podporujících pohyb pro zdraví

V roce 2011 jsme realizovali 3 měsíční stáže studentů FTK UP Olomouc, kteří nám pomáhali při práci na motivačním projektu pro seniory – Rotopedtours a Pěškotours. Tvorbu sítě organizací podporujících pohyb jsme prezentovali na celostátní konferenci Výchova ke zdraví v Českých Budějovicích.

V roce 2012 13.4. proběhl ve Valašském Meziříčí první ze seminářů pro studenty (program zde), další seminář proběhl 5.10. v Jihlavě (program zde). Téma projektu, se specifikací na pohybovou aktivitu seniorů, bylo prezentováno v Poslanecké sněmovně v Praze v rámci semináře k Evropskému roku aktivního stárnutí. Měsíční studentská stáž ve Valašském Meziříčí opět pomohla při realizaci projektů podporujících tělesnou aktivitu seniorů.

V roce 2013 proběhl 18.-19.4. dvoudenní workshop v Českých Budějovicích (program zde).
18. – 19.9. jsme se aktivně účastnili projektové konference v Olomouci. Prezentovali jsme téma významu podpory tělesné aktivity u seniorů a představili jsme příklady úspěšných programů a aktivit podporujících pohyb seniorů.

11.10. jsme zorganizovali další seminář, tentokrát pro studenty 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde jsme prezentovali možnosti využití metody krátkých intervencí rizikového chování podporu pohybové aktivity.

Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu, OP Vzdělání pro konkurenceschopnost

logolinka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přesunout se na začátek