Zdravotní gramotnost seniorů

Zatímco střední délka života se ve všech věkových kategoriích v ČR prodlužuje, zdravá délka života, tj. věk, kdy je člověk přiměřeně svému věku zdravý a soběstačný, zůstává víceméně stejná. To znamená, že nyní se v ČR ve skutečnosti prodlužuje spíše délka života v nemoci. Současně platí, že o zdravotním stavu rozhoduje především životní styl každého z nás a naše vlastní péče o zdraví. Znalost a praktická dovednost správné péče o vlastní osobu a zdraví je tudíž základem, bez něhož nelze zdravou délku života prodloužit. Co vše zahrnuje tzv. zdravotní gramotnost? Co má vědět a zvládat senior, aby mohl své zdraví kladně ovlivnit? Údaje o kompletencích zdravotní gramotnosti nejsou pro osoby vyššího věku ani pro pečující osoby běžně dostupné. Přitom se jedná o klíčové kompetence, nezbytné pro každého, jejichž význam bude nadále vzrůstat.
Náš projekt si kladl za cíl tento nevyhovující stav změnit.

Oslovili jsme odborníky na jednotlivé oblasti zdravotní gramotnosti (životospráva, specifická a nespecifická prevence nemocí, péče o prostředí, ošetřovatelská péče v domácím prostředí, neodkladná laická první pomoc) a ti vytvořili bodový seznam klíčových kompetencí v těchto oblastech, který je cílený na specifika vyššího věku.

Standard zdravotní gramotnosti je praktická pomůcka pro sociální a zdravotnické pracovníky, pro tvůrce a manažery komunit pracujících se seniory, pro zaměstnavatele, pedagogy univerzit 3. věku i pro veřejnost obecně. Cílem nebylo vytvořit mnohastránkovou odbornou publikaci, ale stručný a srozumitelný seznam toho, co považujeme v péči o zdraví za zásadní. Vlastní obsah jednotlivých kompetencí lze nalézt v dalších odborných zdrojích, z nichž jsme také čerpali a na které uvádíme odkazy.
Koncepci zdravotní gramotnosti seniorů jsme představili na celostátní konferenci 9.12.2015 v Praze a na závěr roku jsme ji vydali formou brožury. Zde ji zveřejňujeme v elektronické formě. Nečiníme si nárok na úplnost – předpokládáme a vítáme následující odbornou diskuzi a další úpravy.

Zdravotní gramotnost seniorů_MPSV

Formulář pro náměty a připomínky

Projekt “Zdravotní gramotnost seniorů” je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky z dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností pro rok 2015“. Výše uvedený text odráží výhradně názory autora a MPSV ČR nenese zodpovědnost za žádné užití informací tam obsažených.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přesunout se na začátek