Zdravotní gramotnost pro veřejnost


Co je to zdravotní gramotnost? Proč je důležitá? Co obsahuje? Jak může ovlivnit moje zdraví? Kde najdu bližší informace?

O zdravotním stavu a o zdravé délce života rozhoduje do značné míry životní styl každého z nás a naše vlastní péče o zdraví. Zdravotní systém počítá s postupným přenášením odpovědnosti za rozhodování na stranu pacienta (zejména v oblasti prevence), ten ale musí být kompetentní pro odpovědnou volbu. Kromě vnitřní motivace a orientace o rozsahu vlastní odpovědnosti musí účastník zdravotního systému disponovat základními znalostmi, kterých nebude nadbytek a zároveň budou dostatečné pro jeho rozhodnutí.. Vedle základních znalostí je zapotřebí pojmenovat a podporovat dovednosti, které mu umožní najít, porozumět a vyhodnotit zdravotní informace v konkrétních situacích.

Co vše zahrnuje tzv. zdravotní gramotnost v jednotlivých základních věkových kategoriích – děti, mládež, dospělí a senioři?

Co má vědět o péči o zdraví šestileté dítě, které vstupuje do základní školy? Jaké znalosti a dovednosti by měl mít mladý člověk, který přebírá plnou zodpovědnost za svou osobu? Jaké kompetence má mít dospělý, který se kromě sebe zodpovídá i za své děti nebo pomáhá stárnoucím rodičům? A co by měl znát a zvládat v péči o zdraví člověk na prahu stáří? Tyto údaje nejsou běžně dostupné. Přitom se jedná o klíčové kompetence, nezbytné pro každého člověka, jejichž význam bude nadále vzrůstat. Náš projekt si klade za cíl tento nevyhovující stav změnit.

V roce 2015/ 1. etapa : jsme připravili bodovou, prakticky využitelnou koncepci základních znalostí a dovedností v jednotlivých oblastech zdravotní gramotnosti, která je specifikovaná pro jednotlivé věkové kategorie (děti, mládež, dospělí, senioři). Jednalo se o první koncept, který bude dále ověřován a upravován.

V roce 2016/ 2. etapa: ověřujeme pro každou věkovou skupinu použití této koncepce ve zdravotně výchovné a intervenční praxi. Evaluace společně se školeními zdravotní gramotnosti probíhá v každé věkové kategorii u nejméně 50ti osob, a to u konečné cílové skupiny (mládež, dospělí, senioři) a u manažerů komunit (pedagogové, sociální pracovníci, odborníci na prevenci, koordinátoři Zdravých měst ad.).
Návrhy standardů zdravotní gramotnosti zveřejňujeme v tištěné formě jako 4 brožury pro 4 klíčové věkové kategorie (ke stažení níže) i v on-line prostředí k použití pro širokou i odbornou veřejnost na webu http://zdravotnigramotnost.cz
Navržené standardy zdravotní gramotnosti pro děti, mladé dospělé, dospělé a seniory představíme na seminářích odborné veřejnosti, a to 29.11.2016 v Olomouci a 30.11.2016 v Praze.
Přivítáme vaše připomínky a názory.

Program seminářů najdete v pozvánce, kterou si můžete stáhnout ve formátu docx:
Pozvánka seminář ZG

Brožury ke stažení:

zdravotní gramotnost_děti
zdravítní gramotnost_dospivajici
zdravotní gramotnost_dospeli
zdravotní gramotnost_senioři


Prezentace ze seminářů ke stažení:

ZG úvodní ppt Janovská
ZG úvod Křistek
ZG životní styl Janovská
ZG prevence nemocí Jakubalová
ZG ošetřovatelství Mikšová
ZG první pomoc a bezpečnost Nováková

Projekt je realizován za finanční podpory dotačního programu MZ Národní program zdraví – projekty podpory zdraví 2015 a 2016 , projekt č. 10557 a “Zdravotní gramotnost pro veřejnost dle jednotlivých věkových kategorií”.


Ministerstvo zdravotnictví ČR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přesunout se na začátek