GYTS 2016

V dubnu 2016 bude Národní síť podpory zdraví zajišťovat sběr dat pro mezinárodní studii o kouření tabákových výrobků u českých školáků – Global Youth Tobacco Survey. Studie byla vyvinuta Světovou zdravotnickou organizací (WHO) ve spolupráci s Centrem pro kontrolu nemocí a prevenci (CDC, USA) a v České republice je jejím garantem Státní zdravotní ústav Praha a hlavní koordinátorkou MUDr. Hana Sovinová. V roce 2016 se jedná již o čtvrtý běh této studie. Výsledky studie slouží pro přípravu komplexních preventivních programů pro omezování kuřáctví u dětí a mládeže.

Studie proběhne v 50ti českých školách u dětí v 7. a 9. třídách (resp. v sekundách a kvartách víceletých gymnázií) a pro školu je zcela nenáročná. Školy byly vybrány systémem náhodného výběru, studie se uskuteční ve školách všech krajů ČR. Děti ve třídách vyplní dotazník, dotazník vyplňuje také škola. Vyplnění dotazníku zabere cca jednu vyučovací hodinu. Dotazníky jsou anonymní, děti neuvádí své jméno, neprovádíme žádná další tělesná měření nebo jiná vyšetření dětí. Získané dotazníky se zasílají k vyhodnocení ze všech škol současně. Metodika studie neumožňuje získat výsledky za třídu nebo školu. Rodiče jsou o průzkumu informování formou dopisu.

Účast ve studii je dobrovolná. Pokud ale mají výsledky odpovídat realitě, je potřeba dosáhnout co nejvyššího počtu účastníků, optimálně 95% dětí ve vybraných třídách. Všechny vybrané školy již byly osloveny prostřednictvím MŠMT, v březnu je budou kontaktovat naši tazatelé a v dubnu by měl v každé škole proběhnout sběr dat. Protože se dotazníky zpracovávají ze všech zúčastněných zemí světa současně, výsledky studie budou k dispozici nejdříve v průběhu příštího roku. Prozatím poslední šetření proběhlo v roce 2011 a jeho výsledky jsou k dispozici na:

GYTS 2011 výsledky

Fakta ze studie naleznete také v publikaci Tabák a alkohol v České republice (Sovinová, Csémy, Státní zdravotní ústav 2013).

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přesunout se na začátek