Zdravotní gramotnost 2017

I v letošním roce pracujeme na propagaci zdravotní gramotnosti, protože považujeme toto téma za jedno ze zásadních v podpoře zdraví a primární prevenci:

  • Podařilo se zařadit předmět “Zdravotní gramotnost” jako volitelný předmět pro zdravotní sestry v 1. ročníku studia na Fakultě zdrav.věd Univerzity Palackého v Olomouci. Děkujeme vedení fakulty za vstřícnost a osvícený přístup ke vzdělávání zdravotnických profesionálů.
  • Pracujeme na zařazení kompetencí zdravotní gramotnosti do požadované profesní výbavy zdravotních sester.
  • O významu zdravotní gramotnosti v jednotlivých věkových kategoriích budeme přednášet na konferenci “Život ve zdraví”, kterou pořádá 7.9. Pedagogická fakulta MU v Brně. Sousloví “Zdravotní gramotnost” se prosadilo i jako název odpolední části konference.
  • Vítáme připravovaný výzkum Agentury pro sociální začleňování, zaměřený na zjištění úrovně zdravotní gramotnosti sociálně vyloučených osob v ČR a srovnání s majoritní populací a jsme připraveni ke spolupráci.

Jsou to vše sice malé krůčky, ale i těmi se může nakonec ujít velký kus cesty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přesunout se na začátek