STAD v Evropě – Komunity zabraňují škodám působeným alkoholem

Co je STAD?

STAD je velmi úspěšná švédská strategie prevence zaměřená na nadměrné pití alkoholu v prostředí noční zábavy. Tato strategie prokázala významný vliv na omezení podávání alkoholu, pokles pití nezletilých a snížení agresivity v souvislosti s alkoholem.

Co řeší Projekt STAD v Evropě (SIE = STAD in Europe)?

Cílem projektu je omezit konzumaci nadměrných dávek alkoholu využitím hlavních komponent strategie STAD:

  • mobilizace komunity
  • vzdělávání personálu k odpovědnému podávání alkoholu
  • přísnější kontroly dodržování příslušných předpisů
  • Kromě nočního života se projekt SIE také zaměřuje na alkohol na festivalech, na domácí pití a na pití alkoholu v ulicích a parcích

Co projekt STAD v Evropě nabízí?

Výsledkem tohoto projektu bude manuál pro místní tvůrce politik s hlavními směry, tipy a triky, jak implementovat strategie prevence STAD v místním prostředí. Na jaře roku 2018 bude manuál prezentován na sympoziu SIE a bude k dispozici na našich webových stránkách.

STAD v Evropě – aplikace v České republice

Řešitelem projektu v České republice je Státní zdravotní ústav. Pilotním městem pro implementaci projektu v českém prostředí je Valašské Meziříčí, kde aktivity organizuje Národní síť podpory zdraví. Smluvně je zajištěna podpora ze strany města i dalších partnerů (Městská policie ad.). V českém (resp. moravském) prostředí bude projekt zaměřen primárně na redukci nadměrného pití nezletilými osobami v prostředí restaurací, klubů apod. Projekt probíhá v roce 2017.

Co již proběhlo ve Valašském Meziříčí?

  • Leden 2017: Úvodní schůzka s partnery
  • Únor 2017: Sběr dotazníků, které se týkaly postojů zástupců různých profesí k problematice nadměrného pití alkoholu mládeží. Dotazníky zodpovídali příslušníci Měštské policie, zdravotníci, učitelé, vedoucí restauračních zařízení, sociální pracovníci, zástupci samosprávy
  • Duben 2017: Focus Group (diskuzní skupina) čili setkání partnerů k projektu, stanovení harmonogramu prací, předání materiálů přeložených z angličtiny. Školení školitelů, příprava na semináře pro vedoucí restauračních zařízení, městské policie. Příprava dotazníkového šetření ve školách u dospívajících a jejich rodin.
  • Červen 2017: Anonymní dotazníkové šetření u dospívajících (<18 let) a jejich rodičů, zaměřené na úroveň konzumace alkoholu u mladých lidí, na zkušenosti s dostupností alkoholu pro mládež a na rodinné zvyklosti a pravidla v této oblasti.
  • Srpen a září 2017: Workshop pro provozovatele restaurací barů a dalších podniků, kde se podává alkohol, pro pracovníky obchodů, kde se prodává alkohol, pro příslušníky městské i státní policie. Předmětem workshopu je metodika, jak účinně omezit opíjení se u nezletilé mládeže a jak zajistit v podnicích veřejné zábavy dodržování stávající legislativy z hlediska podávání alkoholu. Pro účastníky workshopu jsme přeložili praktický manuál SIE o dané tématice. Pozvánka zde: STAD pozvánka
  • Prosinec 2017: Beseda pro studenty oboru kuchař/číšník ISŠ COP ve Valašském Meziříčí o projektu a o podávání alkoholu v podnicích veřejné zábavy. Dále proběhl sběr 50 dotazníků mezi mladými lidmi k názorům na způsoby podávání alkoholu v restauracích a na vliv alkoholu na zábavu. V závěru projektu jsme medializovali jeho aktivity celostránkovým inzerátem v městském Zpravodaji a připravili letáky pro rodiče žáků 9. tříd s tématem výchovy dětí ve vztahu k alkoholu. Sešli jsem se také s partnery projektu k závěrečné diskuzi, co se podařilo a co méně a jakým směrem by se měly ubírat další kroky města a veřejných institucí v oblasti ochrany dětí a nezletilé mládeže před vlivem alkoholu. Výsledky projektu jsme také prezentovali na meetingu účastníků projektu SIE in Europe 12.12. v Praze, kterého se zúčastnili zástupci 6 participujících zemí.

Projekt je realizován za finanční podpory dotačního program MZ Národní program zdraví-projekty podpory zdraví 2017, projekt č. 10794 “Omezení nadměrného pití alkoholu mládeží – implementace metody programu STAD do prostředí českých měst”. Tento projekt je součástí Projektu “709661 / SIE”, který obdržel finanční prostředky z Programu zdraví Evropské unie (2014-2020).

Pro více informací o projektu, o zúčastněných týmech a jednotlivých fázích implementace kontaktujte Státní zdravotní ústav. Další informace najdete na internetových stránkách projektu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přesunout se na začátek