Rok malých rozhodnutí

I tisíce mil dlouhá cesta začíná prvním krokem. Situace ohledně nového typu koronaviru je stále vážná, složitá a vyjádření odborníků nejednotná, obyčejný člověk neví, co má dělat. V takovéto chvíli je důležité si uvědomit, že se musíme naučit spoléhat sami na sebe. Naše zdraví je především naše zodpovědnost a svobodná volba, jak s ním naložíme. Co nás […]

Dopady covidu na naši práci

V letošním “covidovém” roce jsme opět byli z preventivních důvodů nuceni omezit velké množství našich aktivit. Akce pro veřejnost jako jsou Dny zdraví, různé intervenční programy pro školy, mateřská centra, ve firmách či v domovech seniorů se celé jaro a podzim v podstatě nekonaly, realizovali jsme jen pár akcí. Na druhé straně jsme rádi, že města mají nadále […]

Zdravotní gramotnost výuka

Jak zvýšit a posílit zdravotní gramotnost u pacientů – to je, nebo by mělo být, hlavní téma předmětu Zdravotní gramotnost, který je nyní zařazen jako povinný předmět v 1. ročníku bakalářského studia zdravotních sester na vysokých školách. Vyučující tohoto předmětu na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci je členem naší organizace a také proto je zde výuka […]

Zdravý a šťastný rok 2021

Upřímně děkujeme za přízeň a podporu všem, kteří se na naší činnosti podílejí nebo nám pomáhají či fandí. Společné přesvědčení, že podpora zdraví má smysl pro každého jednotlivého člověka i pro veřejné zdraví, vnímáme jako zásadní. Přejeme všem naším přátelům a lidem dobré vůle úspěšný, zdravý a spokojený rok 2021 a těšíme se na společná […]

Přesunout se na začátek