Logo Národní sítě podpory zdraví

Zdravotní gramotnost 2017

31/08/2017
I v letošním roce pracujeme na propagaci zdravotní gramotnosti, protože považujeme toto téma za jedno ze zásadních v podpoře zdraví a primární prevenci:
  • Podařilo se zařadit předmět „Zdravotní gramotnost“ jako volitelný předmět pro zdravotní sestry v 1. ročníku studia na Fakultě zdrav.věd Univerzity Palackého v Olomouci. Děkujeme vedení fakulty za vstřícnost a osvícený přístup ke vzdělávání zdravotnických profesionálů.
  • Pracujeme na zařazení kompetencí zdravotní gramotnosti do požadované profesní výbavy zdravotních sester.
  • O významu zdravotní gramotnosti v jednotlivých věkových kategoriích budeme přednášet na konferenci „Život ve zdraví“, kterou pořádá 7.9. Pedagogická fakulta MU v Brně. Sousloví „Zdravotní gramotnost“ se prosadilo i jako název odpolední části konference.
  • Vítáme připravovaný výzkum Agentury pro sociální začleňování, zaměřený na zjištění úrovně zdravotní gramotnosti sociálně vyloučených osob v ČR a srovnání s majoritní populací a jsme připraveni ke spolupráci.  
Jsou to vše sice malé krůčky, ale i těmi se může nakonec ujít velký kus cesty. 

Nejnovější příspěvky

Archiv

Naši partneři

Očkovací centrum Avenier Mladí duchem Ombudsman pro zdraví