Logo Národní sítě podpory zdraví

Workshop pro MŠ

31/08/2017

Především o programu Zdravá abeceda bude workshop pro učitelky a ředitelky Mateřských škol Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko, který proběhne ve středu 27.9. ve Valašském Meziříčí, v salonku u Galerie Sýpka (vedle Informačního centra).

O čem budeme mluvit a s kým?

  • Co je to program ZDRAVÁ ABECEDA a proč je pro školky zajímavý a užitečný.
  • Svět dnešních dětí a jeho rizika, která často nevnímáme nebo podceňujeme.
  • 4 základní oblasti životosprávy a jak na jejich výuku v MŠ: výživa, pohyb, prostředí a vnitřní pohoda.
  • První pomoc v MŠ: hlavní zdravotní rizika, zásady, postupy, právní rámec, praktické nácviky.
  • Možnosti spolupráce s klubem Zdravé abecedy.  

Děti se dnes rodí na svět, který je jiný, než býval. Lidé se nemusejí příliš hýbat, a přesto netrpí hlady. Naopak, přijímají více energie, než vydají a jejich těla s tím neumí naložit lépe, než že přebytečnou energii uloží do tukových zásob. Ty byly dobré v dobách, kdy přicházely tuhé zimy, období hladu, těžké infekce… dnes namísto nich tiše odchází zdatnost a přichází obezita. 

Obezita je zákeřná nemoc. Není pravdou, že děti z obezity „vyrostou“. Naopak, více jak tři čtvrtiny tlustých dětí se stanou tlustými dospělými. Pokud si přejeme, aby se naše děti obezitě vyhnuly, máme jen jednu možnost. Nazývá se PREVENCE. Začněme se chovat rozumně ve chvíli, kdy ještě je hmotnost dítěte pod kontrolou – a to je období před nástupem na základní školu. Pak už je vše mnohem a mnohem složitější. Ano, chovat se rozumně, to je ten klíč. Moderní „zdravý životní styl“ není nic přirozeného, nerodíme se s ním. Můžeme se jej ale naučit a můžeme jej naučit i naše děti. Zdravé a zdatné dítě se také mnohem lépe dokáže vyhnout zraněním. Přesto však budeme hovořit i o tom, co dělat, když se úraz či jiná nenadálá zdravotní komplikace dětem ve školce přihodí.  Workshop chce inspirovat učitelky, ředitelky i rodiče, aby udělali to nejlepší, co pro děti udělat mohou: postupně jim předali odpovědnost za vlastní život společně se znalostí toho, jak s ním dobře nakládat. O tom všem a mnohém dalším  je program ZDRAVÁ ABECEDA, který přijalo již více než 200 mateřských škol v české republice[1].  

Každý účastník bude mít příležitost k vyjádření vlastních názorů a zkušeností. Každý také obdrží 1x základní sadu pomůcek pro zavádění programu ve školce.

Jak se přihlásit
Interaktivní přihláška
Tištěná přihláška a program semináře ke stažení

[1] Text odstavce vychází z webu http://www.zdrava-abeceda.cz/

Nejnovější příspěvky

Archiv

Naši partneři

Očkovací centrum Avenier Mladí duchem Ombudsman pro zdraví