Logo Národní sítě podpory zdraví

Spolupráce s „Dokážu to!“

05/02/2015
Jsme přesvědčeni o tom, že učitelky a ředitelky mateřských škol jsou jednou ze zásadních osob při výchově našich dětí. Je proto skvělé, že řada z nich má zájem na vzdělávání a tréninku v oblasti výchovy dětí ke správnému životnímu stylu, samostatnosti a zodpovědnosti. A jsme rádi, že se seminářů a podnětných setkání budeme jako lektoři účastnit. V roce 2015 navazujeme na předchozí polupráci s neziskovou organizací Aisis v projektu „Dokážu to!“  Projekt nabízí aktivním pedagogům MŠ a ZŠ osobnostní růst v  tématech finanční a zdravotní gramotnosti a prevence šikany. Cílem projektu je vychovat z řad pedagogů lektory a mentory, kteří budou schopni podporovat kvalitu pedagogické praxe ve svých i cizích školách. Národní síť podpory zdraví se podílí na části projektu „Zdravá abeceda“ , kde máme na starost témata správné životosprávy (výživa, pohyb, duševní pohoda, prostředí) a také zdokonalování komunikačních dovedností ve smyslu zvýšení komunikačních dovedností učitelek MŠ a ZŠ při kontaktu s rodiči, při intervenování ve prospěch zdraví dětí.

Nejnovější příspěvky

Archiv

Naši partneři

Očkovací centrum Avenier Mladí duchem Ombudsman pro zdraví