Národní síť podpory zdraví | Rotopedtours 2015
Logo Národní sítě podpory zdraví

Rotopedours a Pěškotours 2015

V říjnu 2015 čeští senioři jdou a jedou opět za zdravím. Rotopedtours a Pěškotours nemá soutěžní charakter, protože vítězem je každý účastník: zlepší se mu kondice a zjistí, že věk nerozhoduje, když chce něco udělat pro své zdraví.

Pravidla

1. - 31. října 2015 na rotopedu nebo pěšky

  • od 1. do 31. října 2015 si každý přihlášený účastník eviduje své denní výkony v jízdě na rotopedu (na kole, motomedu, šlapátku apod.) nebo v chůzi
  • každý ujede nebo ujde to, co zvládne – každý metr je úspěchem
  • ujetou nebo nachozenou vzdálenost si účastník zaznamenává sám do připravené tabulky (co nejpřesněji)
  • své výsledky sdělí organizátorům v domově seniorů (klubu, stacionáři), krajským lektorům nebo zašle na info@nspz.cz
  • ujeté a nachozené vzdálenosti všech účastníků vždy k 10., 20. a 31.10. 2015 sčítáme a souhrnné výsledky průběžně zveřejňujeme na těchto webových stránkách
  • Celkové výsledky všech účastníků za celý měsíc zveřejníme do 10.11.2015 zde i na webu Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci (www.krasapomoci.cz)
Naším cílem je v roce 2015 získat k účasti 2500 osob a společně v říjnu zdolat 100 000 kilometrů, to znamená dva a půlkrát překonat vzdálenost kolem rovníku.

Dokázali jsme to
V říjnu 2015 2128 seniorů ušlo a na kolech ujelo 100752.085 km. Gratulujeme všem účastníkům.

Rotopedtours a Pěškotours 2015 je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky. Je finančně podpořen z Národního programu zdraví-Projekty podpory zdraví Ministerstva zdravotnictví, projekt č. 10540 „Rotopedtours a Pěškotours 2015″ a z dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností pro rok 2015“. Dále je finančně podpořen příspěvkem Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci. Výše uvedený text odráží výhradně názory autora a MPSV ČR nenese zodpovědnost za žádné užití informací tam obsažených.

Ministerstvo práce a sociálních věcí nadace Krása Pomoci Ministerstvo zdravotnictví ČR