Logo Národní sítě podpory zdraví

Programy zdrav. pojišťoven

17/07/2015
Pokračujeme ve spolupráci s webem www.programypojistoven.cz , který srovnává preventivní programy a příspěvky na zdraví prospěšné aktivity u všech zdravotních pojišťoven. Na webu publikujeme texty s tématikou zdravotní prevence a péče o zdraví i drobné zajímavosti a aktuality, které se zdravím souvisí. Články se týkají předcházení infečním i neinfekčním nemocem, dále zdravého životnmího stylu, výživy apod. Garantujeme zveřejňování informací v souladu se současnou úrovní vědeckého poznání. Texty v průběhu roku pravidelně obmněňujeme.

Nejnovější příspěvky

Archiv

Naši partneři

Očkovací centrum Avenier Mladí duchem Ombudsman pro zdraví