Logo Národní sítě podpory zdraví

Nabídka Národní sítě podpory zdraví

Nabízíme širokou škálu programů a aktivit podpory zdraví: besedy a přednášky,  měření ukazatelů zdraví, poradenství,  studie a analýzy, interaktivní programy pro školy či firmy, texty pro média, metodická pomoc při tvorbě projektů, školení… Vyberte si z nabídky, kterou jsme z praktických důvodů rozčlenili do skupin podle našich nejčastějších partnerů. Programy můžeme přizpůsobit podle vašich požadavků (např. pro jinou věkovou kategorii). Je možné zařadit i nová témata, která vycházejí z naší odbornosti. Programy je možné realizovat i na školách v přírodě, při projektovém vyučování, na podnikových školeních, jako doprovodný program seminářů, teambuildingových aktivit či na jiných akcích. Ceník služeb a formuláře pro objednávku jsou uvedeny níže na této stránce.

Základní školy

v nabídce máme nejenom vzdělávací, ale i přímé intervenční programy s jedním či více lektory, interaktivní názorné „hry“ na mnohá témata či metodickou pomoc školám při podpoře zdraví školáků.

Střední školy

víme, co je pro zdraví dospívajících podstatné a umíme to středoškolákům vhodně sdělit pomocí výukových nebo interaktivních programů. Dokážeme nastavit smysluplný celoroční osvětový program pro školy.

Mateřské školy

základní informace, zásadní důležitost – to jsou naše programy pro předškolní věk. Doplněno metodickou pomocí pro pedagogy MŠ i pro rodiče předškolních dětí.

Senioři

nikdy není pozdě na podporu zdraví! Naučte se s našimi programy pro 50+, jak prožít dlouhý, zdravý, spokojený podzim života.

Podniky

zdraví zaměstnanci přináší sociální i ekonomickou výhodu zaměstnavatelům, ale především sami sobě. Podpořte péči o zdraví ve vašem podniku, vyplatí se to!

Mateřská centra

kde jinde začít s podporou zdraví, než v rodinách? Můžeme nabídnout kvalifikované lektory a informace. Zdravotní gramotnost v rodinách je nezbytná!

Města a obce

zdraví není jen věcí jednotlivců. Města a obce mohou udělat mnohé, jak zdraví svých obyvatel zlepšit. Víme jak!

Poradenská centra

trápí vás nadváha, únava, trpíte stresem, chcete přestat kouřit? Naši lektoři v poradenských centrech vám pomohou nebo doporučí další vhodnou péči.

Prohlédněte si ceník a uskutečněte objednávku