Logo Národní sítě podpory zdraví

Akce pro veřejnost

18/03/2015
I letos organizujeme nebo se jako lektoři podílíme na Dnech zdraví a dalších zdravotně osvětových akcích pro děti i dospělé ve školách, městech či firmách a organizacích. Rádi přivítáme každého zájemce.

26.-30. listopadu 2018: Týden zdraví ve Valašském Meziříčí. Týden plný aktivit pro zdraví: vyšetření ukazatelů zdravotního stavu (cholesterol a cukr v krvi, BMI, % tělesného tuku, krevní tlak, plicní funkce, vyšetření pigmentových névů), poradenství lékaře, Dětský den zdraví se soutěžemi a kvízy, zdravotně výchovný program pro střední školy „Hra o AIDS“, volné vstupenky na plavání v Krytém bazénu, cvičení s dětmi a další akce na podporu zdraví. Týden zdraví plakát 2018

19. června 2018: Den zdraví v ZŠ Valašská Bystřice. 
V rámci projektového dne školy jsme pro žáky 1. stupně připravili interaktivní programy na podporu zdravého životního stylu a pro žáky 7. a 8. tříd besedu zaměřenou na rizika „legálních drog“ – alkoholu a nikotinu.   

14. – 15. května 2018:
Dny zdraví v Prostějově. Na tradiční jarní akci každoročně zajišťujeme měření ukazatelů zdraví: krevní tlak, cholesterol a cukr v krvi, Body Mass Index a % tuku v těle, poradenství pro veřejnost. 

19. března 2018: Den zdraví v ZŠ Hulín. V rámci projektového dne školy jsme pro žáky 2. stupně připravili interaktivní programy na podporu nekuřáckého života, o rizicích legálních drog (alkohol, nikotin) a program předcházení rizikům sexuálně přenosných nemocí.  


20.-24. listopadu 2017: Týden zdraví ve Valašském Meziříčí. 
Týden plný aktivit pro zdraví: vyšetření ukazatelů zdravotního stavu (cholesterol a cukr v krvi, BMI, % tělesného tuku, krevní tlak, plicní funkce, vyšetření pigmentových névů), poradenství lékaře, Dětský den zdraví se soutěžemi a kvízy, zdravotně výchovný program pro střední školy „Hra o AIDS“, besedy a další akce na podporu zdraví.

Poradna bezpečnosti potravin a správné výživy na Farmářských trzích ve Valašském Meziříčí.  
Tradiční poradenský stánek, kde rady k prevenci onemocnění z potravin a o správné výživě poskytnou zájemcům kvalifikované nutriční terapeutky Národní sítě podpory zdraví. V roce 2017 poslední poradna bude 15.9. od 9,00 do 13,00 na Náměstí ve VM.  

2. září 2017: Den zdraví a poradenství na Ekojarmarku v Uničově, 
Masarykovo náměstí. 

17. června 2017: Family Day firmy On Semiconductor Czech Republic v areálu koupaliště v Rožnově pod Radhoštěm.
Zajišťujeme měření ukazatelů zdraví pro dospělé (krevní tlak, cholesterol a cukr v krvi, Body Mass Index a % tuku v těle, poradenství) a soutěž plnou pohybu pro rodinné týmy (vždy dospělý+ dítě) v dětských školkách: školka s míčem, školka s gumou, panák a také v paměťových testech. 

15. – 16. května 2017: Dny zdraví v Prostějově.
 
Na tradiční jarní akci každoročně zajišťujeme měření ukazatelů zdraví: krevní tlak, cholesterol a cukr v krvi, Body Mass Index a % tuku v těle, poradenství pro veřejnost.


31. března 2017: Den zdraví v ZŠ Hulín.
V rámci projektového dne školy jsme pro žáky 2. stupně připravili interaktivní programy na podporu nekuřáckého života, o rizicích legálních drog (alkohol, nikotin) a program předcházení rizikům sexuálně přenosných nemocí.  

24. března 2017: Den zdraví – Kolbenschmidt Trmice. 
Den plný aktivit pro zdraví pro zaměstnance firmy. Národní síť podpory zdraví zajišťuje měření krevního tlaku, hladiny cholesterolu a cukru v krvi a krátké poradenství.

9.,10. a 23.března 2017: Dětské dny zdraví v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko.
 
V základních školách v Lešné u Valašského Meziříčí, v Mikulůvce a v Poličné organizujeme pro děti interaktivní dopoledne se soutěžemi. Témata se dotýkají z různých stran zdraví: správné výživy, pohybu a obratnosti, prevence úrazů a základních hygienických zásad. 

3. března 2017: Den zdraví – Praha. 
Den plný aktivit pro zdraví pro zaměstnance firmy pořádá Český Aeroholding. Národní síť podpory zdraví zajišťuje měření krevního tlaku, hladiny cholesterolu a cukru v krvi a krátké poradenství.

7.-11. listopadu 2016: Týden zdraví ve Valašském Meziříčí.
 T
ýden plný aktivit pro zdraví: vyšetření ukazatelů zdravotního stavu (cholesterol a cukr v krvi, BMI, % tělesného tuku, krevní tlak, plicní funkce, vyšetření pigmentových névů), poradenství lékaře, Dětský den zdraví se soutěžemi a kvízy, zdravotně výchovný program pro střední školy „Hra o AIDS“, besedy a další akce na podporu zdraví. Týden zdraví Valmez 2016

20. září 2016: Den zdraví v Praze 13. Na Slunečním náměstí od 13 do 18 hod zajišťujeme měření ukazatelů zdraví pro dospělé (krevní tlak, cholesterol a cukr v krvi, Body Mass Index, % tuku v těle, měření plicních funkcí), poradnu lékaře a v dopoledním dětském programu soutěže plné pohybu v dětských školkách: školka se švihadlem, školka s gumou, panák a také v paměťových testech. Plakát Dne zdraví

3. září 2016: Den zdraví a poradenství na Ekojarmarku v Uničově, Masarykovo náměstí.

Poradna bezpečnosti potravin a správné výživy na Farmářských trzích ve Valašském Meziříčí.  Již tradiční poradenský stánek, kde rady k prevenci onemocnění z potravin a o správné výživě poskytnou zájemcům kvalifikované nutriční terapeutky Národní sítě podpory zdraví. Termíny v roce 2016: 3.června, 26.srpna, 9. září a 7.října od 9,00 do 13,00 na náměstí ve Valašském Meziříčí. 

25. – 30. srpna 2016: Mobilní poradna podpory zdraví na Zemi živitelce v Českých Budějovicích.  Poradenství životního stylu a měření zdravotních ukazatelů, v Domě služeb, u hlavní brány Výstaviště vpravo. Bližší informace zde: INFORMACE pro veřejnost -2016 Výstaviště mobilní poradna PZ  

25. června 2016: Family Day firmy On Semiconductor Czech Republic v areálu koupaliště v Rožnově pod Radhoštěm. Zajišťujeme měření ukazatelů zdraví pro dospělé (krevní tlak, cholesterol a cukr v krvi, Body Mass Index a % tuku v těle, poradenství) a soutěž plnou pohybu pro rodinné týmy (vždy dospělý+ dítě) v dětských školkách: školka se švihadlem, školka s gumou, panák a také v paměťových testech. 

24. června 2016: Hurá děti, bezpečně na prázdniny: akce od 9,00 do 12,00 pro Mateřské školy, odpoledne pro veřejnost. V proluce na Masarykově ulici ve Valašském Meziříčí. Den plný her a soutěží, zaměřený na bezpečnost a prevenci úrazů a dalších „letních“ nebezpečí u dětí.  

31. května  2016, 10.00 hod. do 15.00 hod: Světový den bez tabáku v Českých Budejovicích,  na Náměstí Přemysla Otakara II, v rohu směrem k radnici zajišťujeme ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí poradenství k odvykání kouření. Ti, kteří vyplní anketu, týkající se kouření, obdrží volnou vstupenku na Černou věž, aby si ověřili kapacitu plic.  


15. – 16. května 2016: Dny zdraví v Prostějově.
 Na tradiční jarní akci každoročně zajišťujeme měření ukazatelů zdraví: krevní tlak, cholesterol a cukr v krvi, Body Mass Index a % tuku v těle, poradenství pro veřejnost.

24. dubna 2016: Den boje proti meningokokovým nemocem v Praze. Na pražské Náplavce od 14 do 17 hod spolupracujeme při akci, která je věnovaná prevenci nebezpečné meningokokové infekce. Návštěvníky stanu firmy Avenier (očkovací centra) čeká poradenství o očkování proti této i dalším nákazám a děti program s kvízy a soutěžemi se zdravotní tématikou.   

7. dubna 2016: Den otázek a odpovědí při příležitosti Světového dne zdraví v Českých Budějovicích. Na akci Krajské hygienické stanice (V Sadech 24), věnované v rámci letošního Světového dne zdraví diabetu- cukrovce – zajišťujeme měření celkového cholesterolu v krvi a krátké poradenství životního stylu.  

28. ledna 2016: Den zdraví pro Magistrát města Hradec Králové. Měření ukazatelů zdraví (cholesterol, cukr, krevní tlak, BMI, % tělesného tuku, % karboxyhemoglobinu v krvi pro kuřáky), vyhodnocení výsledků lékařem a poradenství zdravého životního stylu.  

9. ledna 2016: Den zdraví v OC Praha Štěrboholy. V rámci Dne zdraví zajišťujeme interaktivní program pro děti i dospělé. Přijďte si vyzkoušet své znalosti na stanovišti „První pomoc“, svůj postřeh a paměť u stolku „Trénování paměti“, či pohybové dovednosti na stanovišti  „Hry našich babiček“ 

9.-13. listopadu 2015: Týden zdraví ve Valašském Meziříčí.
 Návštěvníky čeká týden plný aktivit pro zdraví, napříkad vyšetření ukazatelů zdravotního stavu (cholesterol a cukr v krvi, BMI, % tělesného tuku, krevní tlak, plicní funkce, vyšetření pigmentových névů), poradenství lékaře, ale také pohybový program pro školky „Hry našich babiček“, zdravotně výchovný program pro střední školy „Hra o AIDS“, besedy pro seniory o bezpečnosti a sebeobraně, beseda o problematice autismu a další akce na podporu zdraví. Plakát s podrobným popisem aktivit: Týden zdravi VM 2015    

18.- 19. září 2015: Jihočeský festival zdraví v Třeboni. V Kinokavárně nabízíme veřejnosti měření ukazatelů zdraví (cholesterol, cukr, krevní tlak, BMI a % tělesného tuku) a poradenství zdravého životního stylu.      


12. září 2015: Fair play festival Hradec Králové, Festival park Hradec. Na celodenní charitativní kulturní akci Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci představíme další ročník pohybového a aktivizačního programu pro seniory Rotopedtours a Pěškotours.    

5. září 2015: Den zdraví a poradenství na Ekojarmarku v Uničově, Masarykovo náměstí.

Poradna správné výživy na Farmářských trzích ve Valašském Meziříčí 2015. Poradenství přímo na Farmářských trzích ve dnech konání na Náměstí ve Valašském Meziříčí. Termíny: http://www.valasskemezirici.cz/doc/43159/

29. června – 4.července 2015: Týden žen na Hluboké u Českých Budějovic. Zajišťujeme besedy, workshopy a poradenství v sekci Zdravý životní styl. Přihlášky a další informace na www.tydenzen.cz   

20. června 2015: Den zdraví pro firmu ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o. v Rožnově pod Radhoštěm – program pro děti (prevence úrazů, letní rizika v přírodě) i pro dospělé (měření ukazatelů zdraví a konzultace s lékařem ohledně životního stylu)

29. května  2015, 10.00 hod. do 15.00 hod: Světový den bez tabáku v Českých Budejovicích,  Náměstí Př. Otakara II, v rohu směrem k radnici. Poradna pro odvykání kouření. Ti, kteří vyplní anketu týkající se kouření, obdrží volnou vstupenku na Černou věžm aby si ověřili kapacitu plic.  

12. až 14. května 2015: Dny zdraví ve městě Prostějov. Zajišťujeme měření ukazatelů zdraví  cholesterol, cukr v krvi, BMI, % tuku, krevní tlak a poradenství lékaře k úpravě životosprávy

Únor až květen 2015: Road show Rakovina není náhoda je součástí projektu Ministrerstva zdravotnictví k adresnému zvaní na preventivní prohlídky. Odpolední informační a propagační akce pro širokou veřejnost doplňují dopolední besedy pro mládež na středních školách. S lektory Národní sítě podpory zdraví se můžete setkat v uvedených městech. Více informací na webu bezrakoviny.cz
  • 4. února – Hradec Králové, obchodní centrum
  • 3. března – Břeclav, obchodní centrum
  • 12. března – Litoměřice, obchodní centrum
  • 7.dubna – Praha, areál Fakultní nemocnice Motol
  • 13. dubna – Opava, obchodní centrum Breda
  • 22. dubna – Karlovy Vary, OC Tesco
  • 30 dubna – Brno, obchodní centrum Velký Špalíček
  • 13. května – Třebíč, Karlovo náměstí 
  • 14. května – Pardubice, AFI Palace
23. března 2015: Týden zdraví pro Základní školu v Hulíně – interaktivní program „Nekouřím“ ,  besedy o rizicích tabáku pro žáky 2. stupně, nácvik první pomoci pro 4. třídy a besedy o prevenci úrazů pro 1. třídy  

Nejnovější příspěvky

Archiv

Naši partneři

Očkovací centrum Avenier Mladí duchem Ombudsman pro zdraví