Logo Národní sítě podpory zdraví

Národní síť podpory zdraví

Hledáte informace, rady či pomoc při péči o zdraví nebo v prevenci nemocí? Pak jste zde správně.

Nabídka

Vyberte si z naší nabídky programů pro podporu zdraví. Můžete provést on-line objednávku nebo si sjednat individuální schůzku.

Aktuality

Podívejte se na naše současné aktivity, o kterých přinášíme aktuální informace. Získáte představu o tom, jak vypadá portfolio našich činností.

Kontakt

Kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře nebo si telefonicky můžete sjednat individuální schůzku. Pokud nám napíšete email, ozveme se vám.

Projekty

Seznamte se s našimi zdravotně výchovnými a osvětovými projekty a s partnery, kteří nás a konkrétní projekty podporují.

Kdo jsme

Jsme nezávislá dobrovolná nezisková organizace. Zabýváme se činnostmi v oblasti podpory zdraví a prevence nemocí. Našimi členy jsou především kvalifikovaní zdravotničtí pracovníci s dlouhodobými zkušenostmi při podpoře zdravého životního stylu, se zdravotně výchovnou, vzdělávací a ediční činností, s poradenstvím a konzultačními činnostmi. Dbáme o to, aby metody a postupy naší práce vycházely ze současné úrovně vědeckého poznání. Působíme na území celé České republiky. Podpora zdraví se zabývá především správným životním stylem: to je správná výživa a dostatečný pohyb, denní režim, zvládání stresu a péče o duševní zdraví, nekuřáctví a svoboda od jiných závislostí, dodržování hygienických zásad, prevence přenosných chorob, bezpečné sexuální chování, zodpovědné chování při sportu a v dopravě jako prevence úrazů či specifická prevence neinfekčních nemocí. Také péče o zdravé životní, pracovní a sociální prostředí. A to vše jak u jednotlivce, čili každého člověka, tak i u různých sociálních skupin i celé populace. Vhodnou prevencí lze zabránit rozvoji až 80% srdečně-cévních nemocí, 80% onemocnění cukrovkou 2. typu, 40% nádorových onemocnění a také významně omezit až eliminovat riziko většiny infekcí.

Podporují nás

Jacobs Douwe EgbertsZlínský kraj TechSoupměsto Valašské Meziříčí